Facebook
E-Mail_Symbol
Banner 2 Neu

Zoey


Art: Hybrid - Zwergbartagame ( Pogona vitticeps x Pogona henrylawsoni  )
Männlich
Geboren: September 2009

Zuchtform: Sandfire x Nominat

20130120_181846
20130120_181906

© 2007 - 2012 Dnyos Dragons / Dnyos Hobbyzucht ©